Grundläggande webbutbildning

Medicinska bedömningar

Grundläggande utbildning i medicinska bedömningar som passar både om du arbetar som sjuksköterska eller om du är sjuksköterskestuderande.

GRATIS