Kortutlämningskontor för SITHS-kort

Utlämning av SITHS-kort­

För att kunna hämta ditt Sithskort behöver du först boka tid. Kom ihåg att ta med dina koder och giltig legitimation till besöket.