Vi värnar om din säkerhet på nätet

Säkerhet

Vi följer lagen om GDPR och du kan när som helst begära ut de uppgifter som Veronicare och PåRättKurs har sparat om dig.

Denna hemsida samt den sida du skickas vidare i samband med bokningar är säkra och godkänd för ändamålet. 

Veronicare har giltig patientförsäkring via IF i händelse av vårdskada.

Med andra ord är du trygg hos Veronicare!