Utbildningar för trygghet och säkerhet

HLR- och brandskydds­utbildning

Vi erbjuder flera olika utbildningar inom HLR och brandskydd i samarbete med Akuthjälpen.

Lorem ipsum dolor sit amet

Boka HLR- och brandskydds­utbildning

HLR med hjärtstartare

Grundläggande HLR utbildning 30:2, enligt HLR-rådets rekommendationer

Genomgång, information och prova på hjärtstartaren. Alla har en egen docka att öva på. Grund HLR utbildning ca 1 timme, ca 30 min med hjärtstartare, övning med hjärtstartare, tid för frågor och övrig info, kan ex vara frågor om diabetes, stroke, mm.

Brandkunskapsutbildning

Utbildning i brandskydd, förebyggande brandskyddsarbete och utrymningssäkerhet
Hur undviker man att bränder uppstår och agera rätt om brand uppstår för att minimera konsekvenserna. I utbildningen ingår även praktisk brandsläckning med handbrandsläckare samt släcka brand i kläder. Kan kombineras med utrymningsövning.

Första hjälpen och HLR med hjärtstartare

Utbildning i L-ABC metodiken
lär sig kontrollera fri luftväg, andning, blödning och chock samt hantera de fynd man gör. Vi kommer också att gå igenom akuta sjukdomsfall och vissa olycksfall. I utbildningen gås följande igenom: L-ABC, Andningsstopp, Brännskador, Bröstsmärtor, Diabetes, Stroke, Allergiska reaktioner, Ev egna önskemål. Att larma, samt vikten av krishantering tas också upp under denna kurs. Utbildningsmässigt så är det en blandning mellan teori och praktik. Avslutar med HLR 30:2 med demonstration och prova på av hjärtstartaren, övning med hjärtstartaren.

I samarbete med Akuthjälpen

Akuthjälpens utbildningar leds av certifierade instruktörer, vilka är aktivt yrkesverksamma inom ambulans, räddningstjänst och/eller akutsjukvård. De har en bred erfarenhet från verkliga situationer vilket ger en verklighetsanpassad utbildning med hög kvalité efter de senaste riktlinjerna. Utbildningarna följer HLR rådets kursprogram.

Boka utbildning

Utbildningar tillsammans med Akuthjälpen

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss om du har frågor gällande våra utbildningar inom HLR och Brandskydd.