Personliga hembesök

Hembesök av Distriktssköterska

Vi utför hembesök i Östersunds kommun med omnejd utifrån behov. Har du ett trygghetsabonnemang hos oss får du även rabatt på patientavgiften i samband med hembesök.

Hembesök av Distriktssköterska i Östersund med omnejd

Boka hembesök

Hembesök utan trygghets-abonnemang

Hembesök av sjuksköterska

Utan abonnemang kan enstaka hembesök beställas, kan gälla till exempel tillfällig hjälp efter en operation att ta prover, stygn , titta till sår eller ge ögondroppar med mera.

Kan även beställas av närstående som tex bor långt borta och vill att vi tittar till den närstående. Kontakta oss med dina funderingar så ser vi över en bra lösning.

Hembesök med trygghets-abonnemang

Hembesök av sjuksköterska

Med abonnemang får du din egen Distriktssköterska med telefonkontakt varje vecka. Hembesök och möjlighet till följeslagare vid bokade läkarbesök vid behov mot en reducerad avgift. Maxtaxa vid vård i livets slutskede. 

Vi gör en hälsoundersökning en gång per år med riskanalys avseende fallrisk, undernäring och trycksår.

Få hjälp direkt i hemmet

Hemsjukvård när du behöver- oavsett om du uppfyller vissa kriterier eller inte. Ibland hamnar man mellan stolarna, det vill säga inte är berättigad till hemsjukvård enligt kommunens kriterier men är för sjuk, infektionskänslig eller inte vill uppbåda dygnets all kraft till att åka på ett sjukvårdsbesök som kan ske hemma istället. Då hjälper vi dig gärna.

Fördelar med hembesök

Vi kommer hem till dig

Vi kommer på överenskommen tid som passar dig

Slipp långa väntetider

Hembesök i Östersund med omnejd

Frågor eller funderingar?

Vi finns här för att hjälpa dig! Har du frågor eller funderingar är vi bara ett samtal eller mail bort.