Fördjupande webbutbildning

Medicinska bedömningar

1 495,00 kr inkl. moms*

Fortsättning på gratiskursen då vi fördjupar oss i undersökning av lungor, bukar och neurologstatus m.m. Efter slutförandet av utbildningen erhåller du ett kursbevis och får knippan med lathundarna på köpet

* Baserat på hemvist i Sverige. Pris exklusive moms: 1 196,00 kr.