Gratis webbutbildning
För studerande eller yrkesverksamma sjuksköterskor
Webbutbildning fortsättning

Fördjupande webbutbildning i medicinska bedömningar. Utbildningen kan också efter överenskommelse hållas på plats.

Lathundar
Stödmedel för vårdgivare i arbete
HLR- och brandskyddsutbildning

Utbildningar inom HLR och brandskydd