PCR- test Covid-19 och reseintyg

Hos oss kan du göra PCR-test för Covid 19 och vid negativt resultat erhålla ett reseintyg. Vi finns registrerade hos IVO och Folkhälsomyndigheten. Vi kan provta utländska medborgare utan svenskt personnummer . Det är viktigt att du tar med dig ditt pass till provtagningen. Du ska ha varit frisk de senaste 14 dagarna och inte ha symtom på Covid 19 idag.  Olika länder har olika regler , detta måste du tänka på när du bokar tid online så vi säkert hinner få ditt svar i tid. Kolla vad som gäller för ditt resmål på http://www.swedenabroad.se  Boka därefter tid för intyg 2dagar innan du reser ut, Svaret /intyget får du inom 36-40timmar efter utfört test, oftast runt kl 18-20 dagen efter du provtogs. Vi erbjuder även Antigentester -snabbtest . Dessa är godkända för inresa till flertalet länder och uppfyller prestandakriterierna hos FoHM, kallas också lateral flow, läs .

We offer private individuals and companies testing with a health certificate regarding SARS-CoV-2 (Covid 19) before private or work-related trips abroad. We also do fit-to-fly certificate for Thailand citizens that does not need to do the PCR test. You must have been healthy for the last 14days and not show any symptoms of Covid-19 at this time.
Choose appointment for  testresult  2days before your travel , it takes around 36-40hours to recieve the result/certificate,, usually around 18.00-20.00 the day after your test was done. What to choose depends on what the country requires, read more about that on  http://www.swedenabroad.se  . Bring your passport/id-card.
We also offer Antigentest for Covid 19 (lateral flow), with result/certificate  within 15-20min, approved to enter some countries for example Italy, Germany, GreatBritain, Norway, Finland, Denmark and more , check with your flightcompany or embassy or swedenabroad to know what is required for your destination .